Employer branding vs. Attraktionskraft

Employer branding vs. Attraktionskraft

Under overskriften Employer branding, kører der en aktuel debat om vigtigheden af, at danske virksomheder arbejder med deres omdømme af hensyn til, at tiltrække de rigtige medarbejdere. Udfordringen er både aktuel og voksende i mange brancher, som ganske enkelt ikke kan skaffe de medarbejdere de behøver. Opgaven ude i virksomhederne med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft er åbenlys og behøver ikke de store analyser for at blive forstået. Det er et reelt problem, som mange virksomheder slås med.
Employer branding har sit tankemæssige afsæt i marketing. Det ses blandt andet ved konceptets fokus på branding (deraf navnet) og brug af kommunikative redskaber. Det handler om at fortælle den rigtige historie og fange opmærksomheden hos dem man især ønsker at rekruttere.
Vi mener ikke at Employer branding er den rigtige måde at løse nutidens rekrutteringsproblemer på. Virksomhederne bør i stedet arbejde mere på at styrke deres overordnede attraktionskraft. Dette gør de ved selve arbejdet med at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle deres medarbejderne. Attraktionskraft er ikke et spørgsmål om smart kommunikation, men derimod indsatser som implicerer både HR og ledelsen.
Attraktionskraft rummer et organisatorisk og strategisk sigte på en professionel håndtering af medarbejderne fra rekrutteringstidspunktet og til de forlader virksomheden igen. Fokus ligger på at gøre arbejdspladsen til et attraktivt sted at være ansat. Mennesker taler sammen og en attraktiv arbejdsplads tiltrækker hurtigt nye ansøgere. Tidslinjen er lig medarbejdernes hukommelse. Har virksomheden gode rutiner omkring hvordan den tiltrækker, fastholder, udvikler og afvikler sine ansatte, står den stærkt i arbejdsmarkedet.
Vores pointe er den, at mens Employer branding blot forsøger at afpudse virksomhedens eksisterende image ved at fortælle historien på en ny måde, tager attraktionskraft mere fat om at gøre selve arbejdspladsen attraktiv og sikre mængden af ansøgere den vej igennem.
Der findes ingen smarte snuptag i at sikre tilgangen af de rigtige kompetencer i en virksomhed, men attraktionskraft er en god måde at arbejde med det på langt sigte. Det starter med måden man rekrutterer på, fortsætter med de tiltag man gør omkring fastholdelse og udvikling af de ansatte, for til slut at være bestemt af måden man siger farvel til dem på. Det er her virksomheden skal bruge sin energi og ressourcer, så den sikrer en ordentlig plan for hvordan den vil udvikle sin attraktionskraft og stå stærkt i kampen om de rette medarbejdere i et trængt arbejdsmarked som det der vil præge fremtiden.

Share: