Globiz1's blog

Submit Your CV

We now have a direct link at the top of our web site for you to submit your CV. The link can be used for unsolicited applications as well as for candidates in a specific staff recruitment.

We acknowledge with professional feedback and potential assessment of all CV´s we receive.

So send your CV to us asap.

Read More

Send dit CV

Vi har nu oprettet en direkte link i toppen af vores hjemmeside, så du let kan sende dit CV til os. Linket kan du benytte både hvis du vil sende dit CV uopfordret og hvis du indgår som kandidat i en konkret stillingsbesættelse.

Vi kvitterer med professionel feedback og potentialevurdering på alle CV’er vi modtager.

Send derfor gerne dit CV til os så hurtigt som muligt.

Read More