Teamprofilering

Teamprofilering

Teamprofilering drejer sig om, helt som navnet antyder, at profilere konkrete personegenskaber i et helt team. Det kan f.eks. være et arbejdsteam, et projektteam eller en afdeling i virksomheden.

Teamprofileringen foregår ved anvendelse af et testværktøj, omtrent af samme art som dem der benyttes i rekruttering. Teamprofilen opstår i princippet ved, at man tager testpersonernes profil og lægger dem oven på hinanden. Herved opstår der et mønster, som tilsammen kendetegner teamets profil.

Teamprofiler er blandt andet effektive til at øge forståelsen for teamets individuelle styrker og forskelligheder og styrke grundlaget for nye samarbejdsmønstre og synergier. Med de begreber som følger med testværktøjet, adresseres en sprogmodel, som gør det lettere at sætte ord på hinandens forskelligheder. Undersøgelser viser, at teams som kender hinandens personegenskaber, performer 15 – 20 procent bedre end andre. Dette understøttes af erfaringer fra praksis som viser, at der ikke er nær så mange konflikter og samarbejdsproblemer i teams, som har kortlagt deres fælles profil. 

Det at se hinandens forskellighed som en ressource frem for et problem, er klart med til at styrke teamets samarbejdsevne og præstationer i hverdagen.

For at udarbejde en teamprofil, er der en række hensyn som skal overholdes. For det første drejer det sig om, at anvende et testværktøj som er beregnet til formålet. Det er ikke alle værktøjer som er lige gode, og man skal se sig godt for. For det andet skal værktøjet have en god prognoseværdi. Tjek tallene for validitet - at testen måler det den siger den måler, reliabilitet - at testen ved sin gentagelser kommer frem til det samme resultat samt acceptabilitet - at testpersonerne accepterer testen. Tallene skal ligge mellem nul og et og jo tættere på et, jo bedre er værktøjets prognoseværdi.

Hertil kommer at værktøjet skal gøre det statistisk sikkert at sammenligne forskellige testpersoners profil. Brug fortrinsvis de normative værktøjer – der hvor man erklærer graden af enighed mellem forskellige udsagn.   

Desuden skal testpersonen tager testen på sit modersmål. Har man f.eks. et team bestående af skandinavisk personel, skal testpersonerne hver især tage testen på deres lokale sprog - også i situationer hvor de sagtens kan kommunikere på deres lokale sprog i hverdagen. 

Alle testpersoner skal have grundig personlig feedback på deres scoring, før andre i teamet ser den. Desuden skal de give deres samtykke til at det sker. I alt for mange tilfælde overholdes det ikke. Her gennemgås profilerne uden videre og alle egenskaber bliver bare langt frem. En nuancering af det som deles med teamet, hvor testpersonen kan beholde visse karakteristika for sig selv, bør drøftes.    

Og selvom det burde være en selvfølge og ikke nødvendigt at nævne, skal konsulenten være både uddannet og erfaren i at bruge værktøjet. Personprofileringer bringer meget frem, som skal kunne tackles professionelt. Overhold derfor altid testudbyderens anbefalinger til fagkundskaber og certificering.   

Selve teamprofilen opbygges gradvis på en fælles session, ofte af en hel dags varighed. Denne session ligger altid i forlængelse af den individuelle feedback. Teamprofilen bygges gradvis op, ved at man lægger testpersonernes individuelle profiler oven på hinanden. Undervejs gennemgår man profilerne hver især, og fremhæver det vigtigste. Husk at være grundig og giv tid til dialog.

Teamprofiler benyttes til at genskabe motivationen og sammenhængskraften i en organisation efter en fyringsrunde. Desuden benyttes teamprofiler til at bygge videre på eksisterende arbejdsmønstre og øge synergieffekten. High-performance Workgroups benytter ofte teamprofilering samtidig med, at de er anerkendt til løsning af konflikter og samarbejdsproblemer, overalt i erhvervslivet.

Share: