assesment

Virksomhederne skærper kravene i valg af nye medarbejdere

Hvis du er jobsøgende og det er nogle år siden du sidst har prøvet det, vil du måske opleve at virksomhederne har skærpet kravene i valget af nye medarbejdere.

Jobsøgende oplever i stigende grad at blive fravalgt, på selv de mindste afvigelser fra det virksomhederne søger. Idealprofilen står mere ved magt.

Årsagen er iflg. de beslutningstagere vi taler med, at kravene fra deres kunder er tilsvarende skærpet. Det ses blandt andet i strammere deadlines, kortere leveringstider, lavere priser, færre fejl samt nul kapitalbinding i rå- og færdigvarelagre.

Læs mere

Teamprofilering

Teamprofilering drejer sig om, helt som navnet antyder, at profilere konkrete personegenskaber i et helt team. Det kan f.eks. være et arbejdsteam, et projektteam eller en afdeling i virksomheden.

Teamprofileringen foregår ved anvendelse af et testværktøj, omtrent af samme art som dem der benyttes i rekruttering. Teamprofilen opstår i princippet ved, at man tager testpersonernes profil og lægger dem oven på hinanden. Herved opstår der et mønster, som tilsammen kendetegner teamets profil.

Læs mere

Datastilsynet

Globiz1 er godkendt af Datastilsynet til at udføre stillingsbesættende virksomhed. Tilladelsen tager udgangspunkt i persondataloven. Det indebærer blandt andet, at vi altid skal indhente udførligt samtykke fra personer vi indsamler og opbevarer data på. Det betyder desuden, at vi skal opbevare datamaterialet på en fuldt forsvarlig måde og at vi kun må indsamle de data, som er relevante for løsning af opgaven.
Kandidater registreret hos os, har til enhver tid ret til indsigt i egne data og at begære dem slettet.

Læs mere