Social isolation en udfordring for ledige

Social isolation en udfordring for ledige

Har du oplevet at gå fra et aktivt arbejdsliv til ledighed, har du måske også oplevet hvordan følelsen af social isolation hurtigt begynder at optræde.

Når følelsen af forlænget ferie begynder at lægge sig efter udtrædelsen af et job, opstår der hos mange et socialt tomrum. En hverdag uden tilknytning til en arbejdsplads, er betydeligt hårdere for psyken end mange regner med.

I september 2017 foretog vi en mindre rundspørge til 258 personer, der alle for nylig havde prøvet overgangen fra arbejdslivet til ledighed. Her viste det sig at hele 203 af dem (79 procent) hurtigt følte sig socialt isoleret efter endt ansættelse. Og jo længere tid de havde været ansat, jo stærkere var følelsen. Mange betegnede følelsen af social isolation som et langt større problem end eventuelle problemer med økonomien.

Vores arbejdspladser er sociale rammesætninger som spiller en vigtig rolle i vores tilværelse. Det er her vi knytter venskaber og det er her vi interagerer, kommunikerer og får impulser, der er med til at forme os som individer. Når arbejdspladsen pludseligt forsvinder ud af vores tilværelse, mister vi en meget stor del af det vi forbinder os med. Ud over at blive socialt isoleret, kan det føre til nedtrykthed og eventuel depression.

På spørgsmålet om hvad man kan gøre, svarer flere af de adspurgte at det meget handler om at kunne bevare kontakten til de tidligere kolleger, indtil man er godt etableret et nyt sted. Som det er i dag, er det ofte clear cut. Når man er ude, er man ude. Her kan de gamle kolleger og arbejdspladsen hjælpe til at undgå social isolation. Ved fortsat at involvere dem, der er fratrådt i det sociale liv, bliver der tid til at etablere nye relationer så følelsen af sociale isolation ikke når at blive et problem.

 

Share: