Dyrk dit CV

Dyrk dit CV

Udtrykker dit CV den du er? Kan man følge den røde tråd i dit uddannelses- og arbejdsliv? Får du beskrevet tingene på en måde, som skaber lyst til at møde dig?

Hvad skal du fokusere på, når du udvikler dit CV? Læg mærke til ordet ”udvikler”, for det er det som der er tale om. Udvikling af dit CV er en løbende opgave, hvor du starter med at etablere en basisudgave, som du herefter gradvis forbedrer, skriver videre på og styrker. Mange nøjes desværre ved basisudgaven, hvilket ofte ikke er tilstrækkeligt.

Dit CV afspejler dit uddannelses- og arbejdsliv, blot i en meget koncentreret fortælling som først finder sin afslutning, tæt på tidspunktet hvor du går på pension.

Vores uddannelses- og arbejdsliv består overvejende af en lang kæde af relativt ens dage. Vi står op, går på job, udfører vores opgaver og går hjem igen. Men imellem rækken af de mange ens dage, sker der nogen gange noget nyt, noget andet, noget som bryder mønstret. Vi skaber måske et ekstra godt resultat, tilegner os en ny viden eller færdighed, tager ny teknik i brug, begynder eller afslutter noget, skifter job eller studieretning – alt sammen noget som adskiller sig fra mønstret. Det er det dit CV skal indfange, beskrive og afspejle.

Når du forstår dette, når du forstår at dit CV er en afbildning af dit samlede uddannelses- og arbejdsliv i en meget koncentreret form, forstår du måske også, at det ikke bare er et dokument du stykker sammen på en aften. Tvært imod er det et dokument som du hele tiden kan forbedre, udvikle, forandre og styrke. Udkast på udkast, indsigt på indsigt. Hele tiden er der noget der kan skrives til, skrives om, tilføjes eller fjernes.

Er det nu også nødvendigt, at gå så grundigt til værks? Måske ikke og du bestemmer heldigvis selv.

Men hvis du tænker efter, er dit uddannelses- og arbejdsliv et af de største projekter du nogen sinde kommer i kontakt med. Det danner fundamentet for din levefod, mange af dine oplevelser, store dele af dit sociale netværk og majoriteten af din identitet. På den måde bliver det måske trods alt relevant, at bruge en del ekstra tid på at skildre.   

Dyrk indholdet i dit CV og det vil måske udvikle sig til en spændende fortælling. Frembring dine særlige sider og dit talent, gør den røde tråd tydelig og giv andre indsigt. På den måde træder du i karakter, ikke blot ved det du kan, men i lige så høj grad i selve måden, som du fortæller det på. Desuden leger du lidt med psykologien hos dem der læser det. Gode fortællinger skaber altid lyst til at møde mennesket bag, hvilket også er et centralt formål med dit CV. 

Share: