De unge drives af andre motivationsfaktorer

De unge drives af andre motivationsfaktorer

De unge som entrerer arbejdsmarkedet i disse år, drives af nogle lidt andre motivationsfaktorer end det som altid har præget billedet. De er den første generation som helt og holdent er vokset op med onlinekulturen og som er flasket op med gruppearbejde.  

På positivlisten over det som motiverer dem ses startups, iværksætteri, internationalt virkefelt, konstant faglig udfordring, projektorienteret arbejdsform og at være en del af et ungt kreativt miljø. De udfordrer konstant både sig selv og andre, og er vant til at diskutere og innovere godt rundt.

De tænder på alt, hvad der handler om App’s, data, og Internet og fungerer fortroligt med alle typer af relevante gadgets i deres daglige virke. Online informationssøgning sker parallelt med opgaveløsningen og det betragtes ikke som relevant eller vigtigt at have en stor almen paratviden.  

Desuden har de et lidt andet syn på status og finder f.eks. deleøkonomien særdeles brugbar.

Et andet interessant træk er deres samfundssyn, hvor de ser hele verden som deres virkefelt og er vant til at handle, kommunikere og interagere på tværs af landegrænser. Mange af dem er rejsevante og tilpasser sig hurtigt nye kulturelle og organisatoriske rammer.

For dem er nationalstaten blot et solidt afsæt for at virke i et større sammenhæng og ikke noget særligt i  sig selv.

På mange måder er de unge godt rustet til fremtidens arbejdsmarked, præget af projektansættelser og freelance job. De besidder en god bonitet i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet og vil på mange måder komme til at trives godt med fremtidens forhold.

Share: