Datastilsynet

Datastilsynet

Globiz1 er godkendt af Datastilsynet til at udføre stillingsbesættende virksomhed. Tilladelsen tager udgangspunkt i persondataloven. Det indebærer blandt andet, at vi altid skal indhente udførligt samtykke fra personer vi indsamler og opbevarer data på. Det betyder desuden, at vi skal opbevare datamaterialet på en fuldt forsvarlig måde og at vi kun må indsamle de data, som er relevante for løsning af opgaven.
Kandidater registreret hos os, har til enhver tid ret til indsigt i egne data og at begære dem slettet.

Share: